Rjukanfossen har vært en severdighet siden den ble «oppdaget» i 1810. Det 104 meter høye vannfallet har tiltrukket seg turister og kunstnere, og en periode ble det et mål for Europas overklasse.

Claus Helberg mente at Vestfjorddalen er den moderne turismens vugge. Med dette som bakteppe er det ikke så merkelig at Krokan ble DNTs første turisthytte.