Det kan være litt plundrete å finne startstedet, for det var ikke skiltet fra veien da vi gikk turen. Kjører du vestover fra Raulandsgrend, kan du se etter tennisbanen på venstre side av veien - da har du kjørt for langt.

Ved Flatland, rett før der veien krysser bekken / elva, er det en åpen plass på venstre side av veien. Det kan se ut som en liten parkeringsplass eller et sted for vedhogst. På turkart er dette merket som parkeringsplass. Helt innerst på plassen går det en tydelig sti inn i skogen.