Stien til Kromvik er ikke skiltet eller merket, men den er tydeligvis flittig brukt. Veivalget er enkelt selv om stien ikke er merket. Vi skal hovedsakelig gå parallelt med Møsvatn. 

Turen begynner nesten innerst i hyttefeltet ved Farhovdfjellet, men der er det ikke lagt til rette for besøksparkering.