I alle bratte renner og skrenter opp fra Eikesdalen har det visstnok vært folk. Dalfolket snek seg opp på fjellet for å jakte på rein.

En gang møttes to karfolk langt opp i fjellsida, tydelig ute i samme ærend. Den ene hadde sekken full og blodet dryppet fra den på vei nedover lia.