Med seg hadde de nøye tilmålte skillinger til ferje over. De som ikke hadde penger, forhørte seg med lokalbefolkningen om vannstanden i elva, for den var nemlig avgjørende for hvor det var best å krysse til fots. Som vi husker fra filmen, tok de ferje over ved Mjåland.

Barnevanrerstien-Laudal-Nodeland-Kart
Barnevanrerstien-Laudal-Nodeland-Kart