Ved Konsmo kirke pleide barna å ta en hvil før de gikk videre på stien som du i dag skal gå. Fra kirken går du mot øst, krysser fylkesvei 461 og fortsetter vandringen på gammel, merket bygdevei opp de bratte Konsmokleivene. Etter en bratt stigning får du fin utsikt over Konsmo.

Bygdevei