Utvikling av reiseliv, en av verdens raskest voksende næringer, har blitt en viktig strategi for regional økonomisk utvikling i Norge. Samtidig endrer klimaendringene produksjonsgrunnlaget for det naturbaserte reiselivet. Skiturisme påvirkes allerede av mangel på snø ved flere destinasjoner over hele verden, og Skianleggene i Norge på belage seg på mer usikre vintre. NORCE Klima har allerede utviklet fremskrivninger av klima med spesiell relevans for reiselivet, blant annet hvor snøgrensa vil gå i fremtiden i Lofoten og Jotunheimen. .

Trenger ny kunnskap