Der er målet å overrekke gaver til Hennes Majestet Dronningen, men foreløpig har Covid-19 setter en stopper for det målet. 

Men det satte ingen stopper for selve gjennomføringen av turen.