Dagsturene i Stølsheimen er ikke for lange, og hyttene i Stølsheimen  er stort sett selvbetjente, med unntak av ubetjente Tvindestølen. 

Ligger skodda lavt og sikten er minimal, bør ruta mellom hyttene vurderes ekstra nøye.