Stølsheimen er fjellområdet som mellom Sognefjorden i nord og Bergensbanen i sør.

Fra gammelt av har stølsdrift vært den viktigste bruken av fjellområdet, derav navnet. Over 40 støler er registrert i Stølsheimen.