Å få fisk på kroken er alltid gøy, men det kan være du fanger noe helt spesielt! 

Norske vassdrag og nevneverdig ferskvann kan tidvis trues av at det settes ut fisk, eller at fremmede arter på ulikt vis finner vi til en biotop hvor de kan gjøre mye skade.