Denne ytringen er en norsk versjon av en utblåsning i sosiale medier i begynnelsen av januar der jeg for første gang skrev på engelsk, i håp om å bli hørt i en debatt som i stor grad foregår i utenlandske medier og som er spesielt viktig for oss nordmenn.

Den bør i hvert fall være det, i lys av vår polarhistorie. Amundsen-filmen tangerer samme tematikk: Ærgjerrighet, jakten på sponsorinntekter, kampen om oppmerksomhet, kampen om sannheten.