BBC har vært på besøk før oss. Det samme med National Geographic. Outside Magazine. Geo Magazine. 

Vårt fortrinn er i det minste at vi ikke har lang reisevei for å møte vår hjemvendte polfarer. Men klarer vi å fatte hva slags tur Børge Ousland og Mike Horn egentlig var ute på da de krysset Nordpolen?