Denne helgen kom det melding fra Grønland om at Tord Are Meisterplass var blitt evakuert og sendt til sykehus, kort tid etter å ha nådd høyeste punktet på ruta, kalt Summit.

Det siste vi hadde hørt fra turfølget, var det de måtte tilpasse seg døgnet på Grønland. Da de hadde passert radarstasjonen DYE 2.