Vi har snakket med Tord Are Meisterplass i god tid før ekspedisjonen for å få klarhet i motivasjonen og forberedelsene bak ekspedisjonen hvor han skal stake seg over Grønland fra vest til øst.

I forrige uke begynte turen over isen, godt forsinket av Korona. Vi snakket med Tord Are rett før avgang, og kort tid etter var de i helikopter på vei over de første isfallene til fast grunn.