Avhengig av turens lengde, risiko og intensitet vil innholdet i sekken variere. Erfarne fjellfolk vil stort sett alltid også ha egne preferanser på hva som skal prioriteres. Men av hensyn til deg og dine turkameraters komfort og sikkerhet, har Utemagasinet og programleder Tord Hafnor kommet frem til en fornuftig oppakning som alle godt kan ha med seg.

– Når man skal gå i vinterfjellet er det to ting som alltid skal med, åpner programleder og friluftsekspert Tord Hafnor.