Kallar vi det skredsøkar eller sendar/mottakar?

Det er to namn som blir brukt om kvarandre i våre dagar.