De som har fulgt alle de 15 episodene har forhåpentligvis løftet kunnskapsnivået sitt noen knepp med bekreftelser, avkreftelser og ny lærdom. Trygge opplevelser i fjellet kommer fra gode sikkerhetsmarginer. Hvis en i tillegg kan kunsten å gjøre det trivelig i sin egen og turfølgets sfære er og blir topptur noe de aller fleste kan drive med. 

SE FLERE EPISODER AV TOPPTURSKOLEN

Annonse

Jørgen Aamot sin årelange erfaring fra fjellet komprimeres i programserien Toppturskolen. Gjennom 15 episoder vil han dele sin erfaring innen dette utømmelige temaet, og ta for seg utvalgte aspekter med god opplevelse i fjellet og sikkerhet i fokus.