– Det er påfallende hvordan deltagerne på grønlandskryssinger gjerne vil bo i de største teltene når været er godt, sier polarguide Bengt Rotmo.

På en grønlandskryssing har han gjerne ett telt som er litt større enn de andre, for å ha muligheten til å samle alle deltagere innendørs.