Det er i tre hovedgrupper av brennere på markedet som egner for bruk for friluftsliv og tur: Det gode gamle stormkjøkkenet med rødspritbrenner, gassbrennere og multifuelbrennere.

Alle har sine fordeler og ulemper, og i denne artikkelen tar vi for oss det mest vesentlige du bør kjenne til.