Smelting av snø er en egen oppgave på vintertur, og det er fullt mulig å optimalisere en slik operasjon. Det første handler om å skåne kokeapparatet for vind.

Ingenting påvirker tidsbruk for vannkoking og snøsmelting mer enn vind. Vindpåvirkningen varierer med ulike brennere og vil bli mindre om du bruker vindskjerm.