Skal vi kalle det skredsøkar eller sendar/mottakar? Det er to namn som blir brukt om kvarandre i våre dagar.

Skredsøkar er i ferd med å bli det namnet som er mest nytta i marknadsføring og som har fått eit overtak på det litt meir trauste sendar/mottakar-namnet.