Dagens sportsklokker hjelper deg med å navigere og å trene optimalt. 

Klokkene vi tester i denne runden har alle funksjoner for å måle puls og treningseffekt.