Det har vært utbredt blant toppidrettsutøvere å bruke pulsklokka for å sjekke om man er i ferd med å bli syk før man drar ut og trener. Er hvilepulsen høyere enn normalt om morgenen, kan det være et tegn på at du er i ferd med å bli syk og må justere treningen og intensiteten deretter. 

Dette har vært noe idrettsutøvere gjør en gang hver morgen, men med dagens pulsklokker med måling på håndleddet kan viktige kroppsfunksjoner overvåkes kontinuerlig. Nå tror forskere at klokkenes målinger av puls, og oksygenmetning kan brukes til å forutse covid-19-sykdom.