Når stiens late dager er over og fjellet dekkes av kritthvit nysnø, trekkes stiløperne lenger og lenger ned i lavlandet. Vi kan løpe i granas rike helt til Kong Vinter tar over. Da blir vi forvist til enda lavere strøk.

Til slutt er det bare en sti igjen som holder seg delvis snøfri og løpbar – kyststien.