Mange smøreprodukter inneholder stoffer som kan være både helse- og miljøskadelige.

Ofte kastes de rett i restavfallet, og folk blir miljøsyndere uten å være klar over det. Produktene skal nemlig sorteres som farlig avfall etter bruk.