Regjeringen la 7. oktober frem forslaget for statsbudsjett for 2021.

Der får friluftsorganisasjonene et kutt på hele sju millioner kroner i aktivitetsstøtten til barn og unge.