Den Norske Turistforening (DNT) drifter, i samarbeid med Statskog og Friluftsrådenes Landsforbund, turportalen UT.no.

Regjeringen Solberg la i dag fram sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2021.