De statlige anbefalingene om Covid-19-viruset handler om begrensninger for hva vi kan gjøre og hvor vi kan dra. Det viktigste vi gjør i fellesskap, er å følge dem for å unngå smitte. Det samme gjelder ute i parker, på strender, i turområder og i skiløyper:   

• Holde 1-2 meter avstand til forbipasserende