Lundadalen gir muligheter til varierte turer i dal og mektige 2000-meterstopper. Lundadalen ligger i Breheimen nasjonalpark, som strekker seg over Skjåk og Lom i Gudbrandsdalen, og Luster i Sogn.

Breheimen er på 1691 km2 og ble opprettet som nasjonalpark i 2009. Verneområdet er kontrastfylt med grønne daler, vernede vassdrag, snaufjell og breer, og er et viktig leveområde for villrein.