En litt mindre kjent nasjonalparkDovre nasjonalpark ligger nok litt i skyggen av de mer kjente Rondane nasjonalpark og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Så merkelig er det egentlig ikke. Dovre nasjonalpark ble først opprettet i 2003. De to andre nasjonalparkene har vi lært å kjenne gjennom mange år.

Dovre nasjonalpark utgjør et villmarkspreget område fra Grimsdalen til Dovrefjell i nord. Området er et snøfattig og ødemarkspreget fjellparti med runde og harmoniske topper som når opp i 1700 moh. Det aller meste av nasjonalparken ligger over tregrensa.