Dovre nasjonalpark ligger nok litt i skyggen av de mer kjente Rondane nasjonalpark og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Så merkelig er det egentlig ikke. Dovre nasjonalpark ble først opprettet i 2003. De to andre nasjonalparkene har vi lært å kjenne gjennom mange år.

I høydelaget fra 1100 og opp til 1700 moh. er toppene myke og runde. Rundt de høyeste toppene har landskapet et nærmest arktisk preg med spor etter permafrost. Gjennom nasjonalparken går det DNT-sti som knytter stinettet i Rondane og Dovrefjell sammen.