Nå brukes denne formen i kombinasjon med markert spenn og myk fleks i hele skiens lengde.

28 kilo skal til for å trykke den flat – middels i dette selskapet.