Åsnes Gamme 54 var den første fjellskien med både rocker og innsmalning. Den nyeste versjonen har samme breddemål og er ca 30 gram lettere enn forrige utgave.

Rockeren er på 40 cm. Innsmalningen på 25 cm er lik som på Åsnes Ousland.