Hallingskeid var tilholdssted til mange av rallarene da Bergensbanen ble bygget. Under byggeperioden oppstod det et lite samfunn og mange av bygningen stammer fra den tiden.

I dag bor det ingen på Hallingskeid, men Turistforeningen (DNT) eier og driver to av hyttene.