Skituren fra Finse til Simadalen i Hardanger er forholdsvis lang og krevende. Selve turen (25 kilometer) på ski og til fots tar omtrent åtte timer.

Snøsmeltingen avgjør hvor mange høydemeter det blir på beina ned til Simadalen. Returtransporten med buss og tog tar drøyt tre timer.