Det gjorde livet enklere for turfolk på jakt etter sovepose da standarden EN 13537 ble innført i 2005.

Da ble soveposeprodusentene henvist til å bruke samme metode for å måle og angi temperaturgrenser og det ble mulig å sammenligne poser fra ulike produsenter.