Det gjorde livet enklere for turfolk på jakt etter sovepose da standarden EN 13537 ble innført i 2005.

Da soveposeprodusentene ble henvist til å bruke samme metode for å måle og angi temperaturgrenser, ble det mulig å sammenligne poser fra ulike produsenter.