Langs 18 utvalgte veistrekninger fra Jæren i sør til Varanger i nord, kalt Nasjonale turistveger, finner du arkitektur og design innlemmet i landskapet. 

I 2023 skal Nasjonale turistveger stå frem som en fullverdig attraksjon med sine 250 rasteplasser og utsiktspunkt langs vel 2000 kilometer vei.