For å gå riktig klassisk langrenn krever det god balanse, «timing» og koordinasjon. Derfor finnes det også mange typiske feil en kan gjøre.

UTEs langrennsekspert Ragnar Bragvin Andresen peker spesielt på tilfeller der en «går mellom skia», samt lange armer og «esel-spark».