Under innspillingen av God på langrenn gjorde UTEs langrennsekspert Ragnar Bragvin Andresen et enkelt eksperiment:

Klassisk-skiene hans ble smurt på morgenen, etter de rådende og antatte forhold som snøen ville ha for dagen. Glid og feste var så godt som optimalt, og det skulle egentlig bare mangle når det er en skiproff som står i smøreboden.