Når du skal skal skøyte på ski, snakkes det om tre hovedgir, basert på teknikk og frekvens. 

Disse taktskiftene er nyttige når terrenget veksler og heller, både for å holde rytmen og ikke stivne. Det er fort gjort å mase litt når man skøyter, og mange strever med å gå uanstrengt.

Annonse

I nettserien God på langrenn får du en tydelig instruksjon i de ulike skøyteteknikkene.  

Enkeldans

Teknikken er et dobbeltak med stavene med annethvert fraskyv med beina. Stavene settes parallelt nær kroppen, vær bevisst på at overkroppen følger skien ved stavisett.

Ved å ha god beinsamling når beina passerer hverandre vil du oppnå et «fall» sidevegs og dermed god tyngdeoverføring.

Fullfør armbevegelsene godt bakover og slipp grepet om staven mot slutten av stavtaket.

Teknikken sitter når du har en dynamisk bevegelse med god flyt.

Denne teknikken er mest effektivt når det er lett terreng og høy hastighet. Rytmen er «ski – ski – staver, ski - ski - staver».

Dobbeldans

Utføres med et dobbeltak for hvert skyv. Teknikken er effektiv på flatene og i slak motbakke, og den mest brukte skøyteteknikken når det skal gå riktig raskt.

Er du sterk, kan den også brukes i motbakkene. Dobbeldans gir en rytme som går slik: «Ski - staver, ski – staver».

Kjenn at fraskyvet med beina er koordinert med stavtaket. Et såkalt «fall sideveis» er en viktig del av dobbeldans.

Med dette menes at du innleder fraskyvet med et «fall» litt sideveis og at fraskyvet kommer som en forlengelse av fallet.

 

Padling

Her skal den ene staven settes litt foran den andre, likt et padletak. Stavene settes samtidig ned i hengsiden og frisiden.

Hengarmen er litt høyere og mer vertikal enn skyvarmen. Det skal være en god bøy i albuen (90 grader) og staven skal være relativt nær hodet ved stavisett. Skyv godt med begge bein.

Fraskyvet bør ende opp med hofte-, kne- og ankelledd nesten utstrakt.

Det å øve inn teknikk på ski er enklest i lett og flatt terreng for å unngå å bli sliten for tidlig. 

Det kan være inspirerende å herme etter de proffene på tv, men det kan være vel så fordelaktig å bli filmet selv, slik at man kan justere ut fra egne ferdigheter.

Se alle videoene i UTEs nettserie God på langrenn