Sunnmørsalpene er et yndet område for friluftsliv og ferdsel i høyalpint terreng. 

På midten av 1970-tallet var Ola Einang med på å undersøke mulighetene for nasjonalparkvern. Nå er Sunnmørsalpene er ett av fire områdene som Miljødirektoratet foreslår å verne som landskapsvernområde.