Ifølge den siste lesertallsmålingen fra TNS Gallup er det nå 56.000 friluftsfolk som leser hver utgave av UTE, mot 38.000 på samme tidspunkt i fjor. Det er en økning på 46 prosent. På en annen indikator, det såkalte GEP-tallet som viser hvor mange eksponeringer en gjennomsnittlig side genererer i en gjennomsnittlig utgave av et blad, øker UTE med hele 89 prosent.

– Lesertall er alltid spennende, og vi er veldig glade for denne framgangen. Vi tror mye av forklaringen er at vi har blitt kjent for flere. Vi har firedoblet nettrafikken vår siden nyttår, og er mer aktive i flere mediekanaler. Nylig passerte vi over 20.000 følgere på Facebook. Dermed blir det flere som leser det, og flere som husker å nevne UTE når de blir spurt om hva de har lest, sier redaktør Gunhild Aaslie Soldal.

Undersøkelsen omfatter 96 blader og magasiner i Norge. Samlet opplever magasiner og ukeblader en tilbakegang på 4,5 prosent.

– Det er mange kanaler for de som søker friluftsstoff, ikke minst digitalt gjennom blogger, men også hos betydelig større aktører enn oss. Tilbakemeldingene vi får fra leserne og friluftslivsmiljøet er blant annet at det er viktig at Norge har et fritt og uavhengig friluftsmagasin. Det er gledelig med tall som bekrefter at vi når ut, sier Aaslie Soldal.   

Inntektene fra abonnement og annonser i papirmagasinet er det som gjør at UTE kan betale sine medarbeidere, både fast ansatte og frilansere.

– Dermed er det i magasinet vi bruker mest ressurser, men dette kommer også nettsatsingen vår til gode, sier Aaslie Soldal.

Interessen for UTE-stoff har store ringvirkninger utover bladet og nettsiden. Flere populære reportasjeserier i UTE har blitt til bøker, som Fjellbarna av Eivind Eidslott og Norske Perler av Trygve Sunde Kolderup og flere spennende boknyheter er på vei.  Forlaget Fri Flyt AS står også bak viktige friluftsbøker som Førstehjelp på tur, Den lille snøskredboka, Skredfare og Toppturer i Norge.

UTE gis ut av Fri Flyt AS, som også har magasinene Fri Flyt, Terrengsykkel, Landevei og Klatring.