Nortind har søkt og fått ja fra både Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal fylkeskommuner. 

Valget falt på Romsdal. 

LES OGSÅ: Guideutdanning til Åndalsnes

– Jeg er glad for at begge fylkeskommuner ønsker å bruke penger på dette. Det gir oss en fantastisk mulighet. I tillegg kommer massiv støtte fra lokalt næringsliv og ordførere, sier Nortind-president Leif Inge Magnussen.

LES OGSÅ: Nortind vil bli fagskole

Styrker anerkjennelsen 

I 36 år har Nortind vært eneste norske organ med tillatelse til å kvalifisere tindevegledere/høgfjellsførerere etter IVBV/IFMGA/UIAGM sin internasjonale standard. De som har ønsket en slik profesjon har måttet dekke kvalifiseringen selv, uten offentlig støtte.  Nortind har hatt en tilknytning til Høgskulen i Volda, men den har kun utløst studiepoeng. Organisasjonen har nærmest blitt drevet på dugnad. Selve utdanningen koster rundt 170.000 kroner, og reise- og oppholdskostnader kommer i tillegg.

– Vi mener at det er helt galt at man skal dekke dette av egen lomme fordi det er et anerkjent yrke, og at det er naturlig å organisere kvalifiseringen, gjennom tilskudd på linje med annen utdanning. Da er fagskole et naturlig spor, sier Magnussen.  

Fagskole-statusen vil være av vesentlig betydning for utdanningen av fjellkompetansen i Norge, mener Nortind-presidenten.

– Får vi ned kostnadene ved å ta denne kvalifiseringen, betyr det også at vi kan få tak i noe yngre kandidater enn slik det har vært hittil. 

LES OGSÅ: Her er framtidens skivegledere  

Nye krav  

Økt internasjonalisering og arbeidsmobilitet fører med seg behov for mer fleksible ordninger for både yrkesutøvelse og utdanning. 

EUs profesjonsdirektiv har ikke blitt aktivert av Norge og EØS-landene, men som fagskole vil Nortind med denne ordningen få en sterkere posisjon. Den nye skiveilederkvalifiseringen som startet opp i vinter er en konsekvens av arbeidet med den nye fagskolen.

Det ligger i kortene at det etterhvert også vil komme på plass en overgangsordning mellom skivegleder- og tindevegleder kvalifiseringen, noe som vil kunne innebære en egen klatreveglederkvalifisering.    

I Norge er det som kjent ingen krav til sertifisering for å jobbe i fjellet, men reiselivsnæringens etterspørsel etter kvalifiserte turguider har medført økt behov for kompetanse til å ha med gjester på tur.

Nortind har som mål å kunne kvalifisere 20 nye skiguider, 12-14 nye tindevegledere og åtte nye bre- og fjellførere årlig. Dette må ikke sammenlignes med naturguider, som er et annet utdanningsløp og en annen sertifisering.

– Vi er en viktig næring i fjellet, synes vi. Nå får vi et europeisk profesjonskort på linje med leger, ingeniører og arkitekter, sier Magnussen. 

LES OGSÅ: Kompetansestrid i fjellet

Høyt ønsket

Romsdal fylkeskommune støtter etableringen med 563.000 kroner, tilsvarende fra Sogn og Fjordane. I tillegg har Rauma Kraftfond signalisert at de er villige til å gi 300.000 kroner i etableringsstøtte.

I Sogndal holder aktører som Innovasjon Norge, Sogn Næring, Visit Sognefjord og fagmiljø innen geologi og geofare til. Høgskolen på Vestlandet (HVL) og næringsutvalget i Sogndal kommune håper Nortind velger seg dit. 

– Hva vektes tyngst for hvilket sted dere går for?  

– Det er mange hensyn og vi har en lang liste kriterier. I Sogndal vil vi kunne samarbeide med fagskolene der, noe som gjør søknadsprosessen enklere. I Rauma vil fagskolen være en fin forlengelse av den nye landslinjen for bratt friluftsliv, sier Magnussen.   

KRONIKK: Er lokalkunnskap alt som trengs?