Flere miljøer reagerer på den nye delingsplattformen og appen Biaton, som er under etablering. 

Annonse

– Vi stiller oss svært kritiske til denne type utvikling som er klart på tvers av hva som er nødvendig for at Norge skal fremstå som attraktivt over tid, sier Tom Erling Bahus.

Han er prosjektleder for Kayak The Fjords, et bedriftsnettverk bestående av 11 bedrifter i Fjord-Norge-regionen.

– En av våre viktigste oppgaver er å øke kompetansen hos leverandørene slik at reiselivsutviklingen kan bli profesjonell og bærekraftig over tid, sier Bahus.   

Han synes det er paradoksalt at Innovasjon Norge, som også er en av deres finansieringskilder og som støtter opp om at kvalitet og sikkerhet skal prioriteres, samtidig finansierer Biaton.

DETTE ER BIATON

Biaton en app og nettbasert plattform som lar privatpersoner kjøpe og selge tjenester seg i mellom, og registrere seg som guider innen friluftslivsaktiveter, som toppturer, fjellvandring, klatring, kajakk, padling, jakt og fiske. Appen ventes å være lanseringsklar i løpet av et par måneder.

– Det er de godt betalende turistene som er interessante for Norge på grunn av lønnsnivået vi har. Skal vi levere til dem må vi være profesjonelle og ha høyt fokus på sikkerhet. Vi er svært positive til nye distribusjonskanaler, men slik vi opplever det, vel å merke igjennom media, bygger ikke dette konseptet på kvalitet og kompetanse. Vi frykter at det kan være uheldig for det arbeidet som gjøres opp mot det internasjonale markedet og som er svært viktig for Norge, sier han.

I samarbeid med NCE Tourism og Fjord-Norge jobber de med å utvikle kurspakker knyttet til det å levere sertifiserte kajakkguide-tjenester i Norge.

– Dette jobber vi med ut fra internasjonale guidestandarder, sier han.

«Det blir gjerne en elsk eller hat-diskusjon om denne type plattformer».
Audun Pettersen, direktør for bærekraftig reiseliv og mat, Innovasjon Norge 

En naturlig del av utviklingen

Audun Pettersen, direktør for bærekraftig reiseliv og mat i Innovasjon Norge, var kjent med Biaton som er under etablering, men vil av taushetspålagte hensyn ikke si noe om hvordan de interne vurderingene har vært.   

– Jeg har ikke anledning til å kommentere Biaton direkte, men generelt så kan c2c-løsninger (person-til-person-markedet journ.anm.) være toeggete sverd. Jeg ser selvfølgelig at det er en utfordring i at man kan tiltrekke seg useriøse guider, men jeg regner med at gründerne bak løsningene har lagt inn løsninger rundt dette, sier Audun Pettersen.     

Han synes diskusjonen ligner på den som hotellene erfarer med plattformtjenester som hotels.com, der online-tjenestene har så stor makt at hoteller ikke tør eller har råd til ikke å være der.  

– Det blir gjerne en elsk eller hat-diskusjon om denne type plattformer. Er man ikke en del av det, blir man heller ikke valgt. Men at det dukker opp tredjeparter for denne type tjenester ser jeg på som helt naturlig. Kommer det ikke i Norge kommer det fra internasjonalt hold, sier Pettersen.   

– Når sentrale aktører innen naturguiding og fjellføring uttalt gir uttrykk for at dette ikke er  sunn utvikling for norsk reiselivsnæring, hvordan kan du forsvare at det skjer – og også være med på å støtte den?  

– Her tror jeg aktørene må snu på det og se på det som en mulighet. Det er viktig for guidebørsen, om jeg kan kalle den det, at de er tilstede på markedsplassene som finnes og at de er innforstått med at de ikke konkurrere på pris, men på kvalitet. Forbrukerne er bevisste på pris, men kvalitet vil alltid trumfe pris, såpass erfaring har vi. Det Innovasjon Norge er aller mest opptatt av er at Norge ikke skal være en masseturistdestinasjon, men at vi skaper opplevelser i naturen som gir noe tilbake noe til lokalsamfunnet, sier Pettersen.   

Sikkerhetsaspektet ved uhell og ulykker er et annet usikkerhetsmoment som fjellførere og guider stiller spørsmål ved. Pettersen kjenner godt til problematikken.

– Det har vært flere forsøk på å få til et styringssystem i Norge for å luke ut «cowboyene». Stortinget er tydelig på at dette er noe næringen må selv må drifte og eie. Jeg ser selvfølgelig at det er en utfordring i at man kan tiltrekke seg guider som ikke har kunnskapen, useriøse personer. Da er det viktig for tilbyderne av guidetjenester er tilstede på de markedsplassene som finnes. Her har for eksempel tindeveglederne allerede et godt fortrinn, sier Pettersen. 

Nødvendig med en kartlegging 

NHO Reiseliv anser det som svært viktig med en kartlegging av ulike guideordninger og sertifiseringer, for å få en totaloversikt og avdekket eventuelle mangler og behov.

– Vi har ikke tro på å innføre rigide reguleringsordninger, men sammen med bransjen vil vi med bakgrunn kartleggingen av de eksisterende sertifiseringsordninger sertifiseringsordninger jobbe bevisst for å bygge omdømme til disse som et trygt valg for de som søker trygge og kvalitetssikre opplevelser, skriver kommunikasjonsdirektør Merete Habberstad i en e-post.

– Akkurat som forbrukeren tar en risiko ved å velge overnatting via Airbnb, vil de som booker guider via nye digitale plattformer ikke få den samme garantien for trygghet og kvalitet som en får ved å velge utdannete guider og turledere. Det er et konkurransefortrinn for tradisjonelle aktører, skriver Habberstad.

LES OGSÅ: Padling – Folkets Færder