– Friluftslivet er i endring, og flere bruker naturen på nye måter. Derfor lanserer Kartverket 75 helt nye symboler for tur- og friluftsliv og idrett. Den tradisjonelle skiløperen er med som før, men for å treffe nye målgrupper har vi nå med skilt som viser nye med aktiviteter. Et nytt symbol er for eksempel forbud mot å bruke droner, sier kartverkssjef Anne Cathrine Frøstrup i Kartverket.

Hun sier turfolket vil kjenne igjen symbolene både på kart og ute i friluft.

Er du glad i å padle, skal det nå bli lett å gjenkjenne hvis det også er tilrettelagt for padling dit du skal.

 

Det er myndighetene og frivilligheten som står bak en rekke nyheter hvor hovedmålet er bedre og mer tilgjengelige turstier i hele landet.  

– DNTs oppgave er å tilrettelegge for et enkelt friluftsliv for alle. Arbeidet med utbedring av stiene og skiltsymbolene med nytt design er en viktig brikke i dette. De synliggjør at friluftslivet er for alle, og at friluftslivet i 2019 er mangfoldig, sier generalsekretær Dag Terje Klarp Solvang i DNT i en pressemelding. 

Stien er en av hovedsatsingene i regjeringens nye handlingsplan for friluftsliv.

DNT, Friluftsrådenes Landsforbund og Innovasjon Norge følger opp med en fersk utgave av Merkehåndboka.

Basert på lang erfaring gir den en nasjonal standard for hvordan man tilrettelegger og synliggjør stier og turruter.

Friluftslivsmyndighetene på sin side lanserer en veileder for hvordan kommunene og andre skal lage lokale og regionale sti- og løypeplaner.

– Med dette felles løftet på stien tror vi at terskelen for tur blir både lettere og kortere, slik at flere tar steget ut. Stiene er veinettet i naturen og grunnlaget for gode opplevelser for alle, derfor er det viktig å øke oppmerksomheten om og forståelsen for stiens betydning, sier Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund.

Symbolpakken fra Kartverket har blitt til med innspill fra samarbeidspartnere som DNT, fylkesmennene, Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet, Norges idrettsforbund og flere. Symbolene er tilgjengelig for alle som lager kart og produserer skilt.

• Er dette Norges beste turskilt?