Bli med på tur til Oslomarkas største maurtue, største stein, Oslos geografiske midtpunkt, markas høyeste topp eller de første markahyttene. I koronatiden har mange innsett hvilken betydning Oslomarka har for Oslo og omegns borgere.

Oslomarka er et friland. Om lag én million mennesker omkranser den, og borgere kan i denne tiden få frisk luft og være i fred for byens larm. Selv om marka er eid av et fåtall skogsherrer, er den likevel vår. Ingen kan ta den fra oss.