Det er ikke nødvendigvis i friluftslivet og på tur at slaget står. Verken fjellet, skogen, havet eller Friluftsloven sorterer på kjønn.

Men det finnes nok av av eksempler på at kjønn ofte betyr noe likevel, og at konstruerte forskjeller oppstår, enten bevisst eller ubevisst.