Vi kan tilnærme oss problemet i overskriften ved å benytte oss av en litt artig naturlov «Betteridge's law of headlines.»

Den bestemmer kort og godt at alle nyhetsoverskrifter som er formulert i spørsmålsform kan besvares med: Nei. Det er ikke for mye folk på Besseggen.