Disse fjellskiene er en gjenfødelse av Karhu Guide-skien, som var populær i USA.

Sammenlignet med typiske fjellski er disse ikke bare bredere, men de har også vesentlig kortere svingradius. Den har lite rocker.