Fischer E89 har en lang frontrocker.

Kombinert med ganske mye lengdestivhet og høyt spenn gir det grunnlag for både bæreevne og hastighet i løs snø.